kunst, cultuur, ontmoetingen, gebeurtenissen, evenementen, ervaringen

 
Inspireren en bewegen
Nederland
01 juni 2011

Cultuur op de kaart

De Atlas van Gemeenten 2011 heeft precies in kaart gebracht wat de maatschappelijke waarde is van cultuur in de stad. Het culturele aanbod in een stad bepaalt voor een belangrijk deel de waarde van de grond- en huizenprijzen. Dit komt omdat steden met een groot cultureel aanbod aantrekkelijker zijn om in te wonen dan steden met een laag cultureel aanbod.

Uit de cijfers van de Atlas blijkt dat de maatschappelijke baten van cultuur veel hoger zijn dan de kosten. Deze baten van cultuur komen vooral de lokale gemeenschap ten goede. Financiering van kunstpodia zou daarom meer een taak moeten zijn van de gemeenten en minder van het Rijk.

Door het grote culturele aanbod is Amsterdam de populairste stad van Nederland, Emmen bungelt onderaan de lijst. Steden als Arnhem en Nijmegen, die de laatste jaren veel investeerden in cultuur, laten een toename van de welvaart zien. Veel mensen zijn bereid verder te reizen voor hun werk dan voor het culturele aanbod.

Meer informatie: http://www.atlasvoorgemeenten.nl