kunst, cultuur, ontmoetingen, gebeurtenissen, evenementen, ervaringen

 
Inspireren en bewegen
kop+schotel-2a-web-0ottest
20 januari 2011

Servies Zaltbommel

Grenzend aan de poort naar de historische vesting van Zaltbommel werkt woningcorporatie Woonlinie aan een vernieuwde wijk met een bijzonder karakter, De BinnenVergt. Een wijk met sfeervolle woningen, te midden van groen. De wijk is geschikt voor jong en oud. Een diversiteit aan woningen en bewoners geeft de nieuwe BinnenVergt een levendig en vriendelijk karakter.

In de BinnenVergt is ook een woonzorgcentrum gerealiseerd. De ontmoetingsruimte  in dit woonzorgcentrum heeft een sociale functie. Een plaats waar zelfstandig wonende ouderen samenkomen om koffie te drinken, een activiteit te ondernemen en een praatje te maken. Om bij te dragen aan de gezellige sfeer en aan gespreksstof voor de talloze gesprekjes die daar gevoerd gaan worden, ontwierp Cultuurstorm een servies. Ouderen praten graag over vroeger. Over gebeurtenissen uit hun jeugd, herinneringen aan bepaalde plekken in Zaltbommel, mensen met wie ze in de klas zaten.  Deze persoonlijke herinneringen worden verwerkt in het servies ‘Herinneringen aan Zaltbommel’.